Våra åtgärder med anledning av covid-19

Med anledning av smittorisken i samhället ber vi dig och er att så långt det är möjligt säkerställa att de kursdeltagare som skickas på våra utbildningar i brandfarliga arbeten inte är smittade.

Vi förbehåller oss rätten att skicka hem de deltagare som uppvisar tydliga tecken på förkylning och/eller influensa. Givetvis bokar vi om dessa elever till ett senare kurstillfälle.

Vidare förbehåller vi oss även rätten att med kort varsel skjuta fram kurser som inte kommer att genomföras på grund av samhällets direktiv. Detta gäller även er som företag för smittorisken. Vi på Tema Utbildning AB har vidtagit de åtgärder som krävs enligt givna restriktioner och kommer fortsättningsvis följa utvecklingen noga, samt tar myndigheternas rekommendationer på största allvar.

Få certifikat i brandfarliga arbeten med giltighetstid på fem år

Vid genomförd kurs i brandfarliga arbeten får du som kursdeltagare erhålla ett certifikat från Svenska Brandskyddsföreningen. Detta utbildningsbevis behöver förnyas vart femte år. Detta innebär att du behöver gå utbildningen på nytt för att få det förnyat.

Kursens innehåll består av sex olika delmoment vilka du kan ta del av här.

Brett tjänsteutbud av utbildningar inom bygg och säkerhet

Vår samlade kompetens och långa erfarenhet gör att vi kan utbilda inom allt som rör byggbranschen. Du kan boka följande utbildningar hos oss på Tema Utbildning AB:

Vi erbjuder utbildning i Johanneshov – eller i era egna lokaler

Vi ser självklart till att anpassa kursen i brandfarliga arbeten efter dig och ditt företag. Ni kan dels välja om ni vill ha utbildningarna i våra lokaler i Johanneshov, på Lindetorpsvägen 17 i södra Stockhom, eller om ni hellre vill att vi kommer ut till era lokaler.

Vill ni gå kursen på en helg eller under specifika kvällar fungerar detta också bra. Vi erbjuder även kursen på andra språk än svenska, så hör av er om behovet av det finns.

Grymt effektiv och trevlig! Gick kursen heta arbeten i oktober. Bokade i sista minuten men dom lyckades ordna plats trots att den var full. Bygget hade stannat om vi inte hade fått certifikaten.

Andreas I.