Brandfarliga arbeten

I vår kurs Brandfarliga arbeten, även kallad Heta arbeten, får du den kompetens och de kunskaper som krävs för att klara av ett arbete med verktyg som avger värme, gnistor eller eld. När du certifierar dig via oss på Tema Utbildning AB säkerställer du att din byggarbetsplats blir helt trygg att vistas på.

Vad ingår i Brandfarliga arbeten?

I kursen Brandfarliga arbeten får du lära dig hur man på bästa sätt arbetar säkert, samtidigt som du får kompetensen som krävs för att utföra heta arbeten enligt reglerna för försäkringsvillkoren.

Under kursens gång ökar du din förståelse kring risksituationer i moment där det finns risk för brand, som du direkt kan tillämpa i ditt arbete. Du får också kunskaper i hur du utför arbeten på ett brandsäkert sätt som på något sätt orsakar uppvärmning – exempelvis svetsning, lödning, torkning eller liknande.

Kursen Brandfarliga arbeten är numera ett krav

Tidigare har det inte funnits något krav på att den som arbetar med brandfarliga arbeten ska ha haft någon utbildning för det. Detta ändrades dock 1991 då Försäkringsbranschen började ställa nya krav.

Nu krävs det att man känner till vad som menas med brandfarliga arbeten, vad som ska göras enligt checklista om något inträffar. Man behöver också kunna hantera en handbrandsläckare samt gasflaskor om brand uppstår.

Kursinnehåll för brandfarliga arbeten:

  • Lagar och regler
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandskydd
  • Allmänt om vad brandfarliga arbeten innebär
  • Säkerhetsregler för brandfarliga arbeten
  • Släckutrustning och praktiska övningar

Gå Brandfarliga arbeten till ett bra pris

Priset för en kurs i brandfarliga arbeten är 2400 kronor per person. Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen. Har du frågor? Hör gärna av dig till oss på Tema Utbildning AB.