Övriga utbildningar

Vi på Tema Utbildning AB erbjuder utbildningar för dig och ditt företag så att ni kan utföra ert arbete på ett säkert sätt. Oavsett om det handlar om en kurs i brandfarliga arbeten eller en HLR-utbildning hjälper vi er att få rätt kompetenser. Vad som är unikt med oss är att vi skräddarsyr alla våra utbildningar. Välj därför själv om ni vill ha dem på kvällar, helger, på våra lokaler i Johanneshov i Stockholm eller i era företagslokaler. Vi är anpassningsbara!

Liftutbildningar

Vår liftutbildning riktar sig till dig som ska använda lift på något sätt. Enligt Arbetsmiljöverket krävs det att man har god kunskap kring planering och riskbedömning när man använder en lift. Det finns också krav på att ansvara för den dagliga tillsynen samt att kunna gå igenom liftens olika funktioner. Man ska också kunna se över säkerheten i och runtom liften.

Utbildningen vi erbjuder går helt i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och målet är att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper om arbetet i en mobil plattform.

Vid kursens slut genomförs ett teoretiskt samt ett praktiskt prov. Utbildningsbeviset är därefter giltigt i fem års tid. Önskar du gå utbildningen på nytt erbjuder vi även dessa kurser.

Priser för liftutbildning:

 • Liftutbildning grund, 1800 kronor
 • Liftutbildning, grund och fallskydd, 2300 kronor
 • Liftutbildning repetition, 1600 kronor

Ställningsutbildningar 2 till 9 meter

Syftet med utbildningen Ställningsutbildningar 2 till 9 meter är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet med ställning och väderskydd.

Denna kurs riktar sig till att som arbetar med att bygga, riva eller förändra en ställning. Men också till den person som övervakar arbetet.

Målet med ställningsutbildningen är att ge dig som kursdeltagare grundläggande kunskaper för att du ska kunna utföra ett säkert arbete med ställningar. När kursen avslutas erhåller du ett utbildningsbevis som visar på att du genomgått en ställningsutbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav.

Priser för ställningsutbildning:

 • Ställningsutbildning, 1900 kronor
 • Ställningsutbildning och fallskydd, 2400 kronor

Fallskydd

Kursen Fallskydd riktar sig till dig som arbetar på tak eller andra höjder, samt till arbetsledare och chefer som har ett arbetsmiljöansvar för de personer som arbetar ovan marken.

I kursen ingår fallskyddsutrustning, planering samt riskbedömning. När du tillgodogjort dig kursen har du skaffat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för att vidta lämpliga skyddsåtgärder för arbete ovanför marken eller på tak.

Pris för fallskyddsutbildning:

 • Fallskydd, 1600 kronor
 • Fallskydd och evakuering, 2300 kronor

Säkra lyft

Syftet med kursen i säkra lyft är att deltagaren som genomför tunga lyft ska arbeta effektivt och säkert, samt ha kunskap i att hantera och koppla olika typer av lyftredskap och lyftanordningar.

I kursen säkra lyft ingår delmomenten:

 • Lagar och föreskrifter
 • Val av rätt lyftredskap
 • Kontroll – underhåll och tillsyn av lyftredskap och lyftanordningar, lastkoppling och mottagning
 • Riskbedömning och ansvar i samband med lyft, tyngdpunkt och arbetsvinklar
 • Kätting samt signalering och kommunikation

Vid kursens slut ska du som gått kursen uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket kräver av arbetsgivaren inom området.

Bas P och Bas U-utbildning

Målet med utbildningen i Bas P och Bas U är att du ska få rätt kompetens och kunskap för att klara av de krav som ställs från Arbetsmiljöverket.

Med vår kurs i Bas P och Bas U ser du till att din byggarbetsplats blir helt säker att vistas på.

Relevanta förkunskaper för Bas P- och Bas U-utbildningen är kännedom om bygg-, projekterings-, installations- eller anläggningsarbete.

Pris för kurs i Bas P och Bas U:

 • Bas P och Bas U, 3500 kronor

Motorsågsutbildning

För att få använda en motorsåg eller röjsåg krävs det att du har dokumenterade kunskaper, vilket innebär att du måste ha gått en motorsågsutbildning och kunna visa upp ett så kallat motorkörkort.

Giltighetstiden på ditt certifikat är fem år, därefter måste du gå om utbildningen enligt Arbetsmiljöverket för att hålla kunskaperna intakta.

Kursens innehåll för motorsågsutbildning:

Kursinnehåll motorsågsutbildning Nivå A:

 • Daglig tillsyn
 • Arbetsmiljöregler
 • Hantering och skötsel av såg
 • Personlig skyddsutrustning
 • Filning av kedja
 • Kunskapsprov
 • Riskbedömning
 • Olika kaptekniker
 • Praktiska övningar

Skulle det vara så att du som arbetsgivare inte kan visa på dokumentation att din arbetstagare genomgått utbildningen, med andra ord inte har tillräckliga kunskaper kring framförandet av motorsågen utgår en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Pris för motorsågsutbildning:

 • Motorsåg, röjsåg, 2900 kronor

HLR-utbildning

Vår HLR-utbildning ger grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning för vuxna, samt hur man använder en hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär också ut hur man behandlar en person med luftvägsstopp.

Pris för HLR-kurs:

 • HLR-kurs, 850 kronor

Asbestutbildning

Asbestutbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med asbestsanering, eller vistas i en miljö där asbest förekommer.

Utbildningen är ett krav eftersom exponering för asbest utsätter dig för stora hälsorisker. Det är således viktigt att känna till och ha förkunskaper om hälsoriskerna som finns, vilka arbetsmetoder som rekommenderas samt avfallshantering.

Truckutbildning

För att få köra truck på din arbetsplats krävs dokumenterade teoretiska samt praktiska kunskaper av dig som kör trucken, samt arbetsgivarens skriftliga körtillstånd. Dessa kunskaper får man på bästa sätt genom vår truckutbildning.

Målet med truckutbildningen är att få din eller dina förare att bli säkra, medvetna och effektiva truckförare som tar ansvar, och således minimerar skador på gods och kollegor.

Priser för truckutbildning:

 • Truckutbildning A+B 2 dagar, 3700 kronor
 • Truckutbildning A+B 3 dagar, 4500 kronor
 • Truckutbildning A+B 4 dagar, 5500 kronor
 • Truckutbildning A+B 5 dagar, 6500 kronor

Vill du ha mer information kring våra utbildningar?

Välkommen att kontakta oss när du har frågor eller funderingar kring någon våra utbildningar. Vi besvarar dig så snart vi har möjlighet!